تاریخ آخرین

بروز رسانی:

 دوشنبه 

28/05/1392

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : سید حسین تقوی

 پست سازمانی : مدیر کل امور اداری و منابع انسانی دانشگاه

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122542696

 داخـلــی : 605 - 607 - 608

 فــکــس : 02122587532

 ----------------------------------------------------------------------

 

 نام و نام خانوادگی : عین اله سلطانی

 پست سازمانی : معاون اجرائی مدیر کل امور اداری و منابع انسانی دانشگاه

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122542696

 داخـلــی : 609

 فــکــس : 02122587532 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : بهرام هاشمی

 پست سازمانی : معاون مدیر کل امور اداری و منابع انسانی هیات علمی دانشگاه

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122542696

 داخـلــی : 611

 فــکــس : 02122587532 

 

 

----------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : کوروش حنیفی

 پست سازمانی : معاون مدیر کل امور اداری و منابع انسانی غیر هیات علمی  دانشگاه

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122542696

 داخـلــی : 610

 فــکــس : 02122587532 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی : علیرضا احسان زاده

 پست سازمانی : رئیس امور اداری و منابع انسانی مناطق 1- 9- 13- 18

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122542696

 داخـلــی : 605

 فــکــس : 02122587532 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : علی سالمی نژاد

 پست سازمانی : متصدی امور دفتری

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122542696

 داخـلــی : 608

 فــکــس : 02122587532 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : علیرضا عاملی

 پست سازمانی : کارشناس امور اداری

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122542696

 داخـلــی : 674

 فــکــس : 02122587532 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی : پیام مرشد صافی

 پست سازمانی : بایگان

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122542696

 داخـلــی : 674

 فــکــس : 02122587532

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

 

 نام و نام خانوادگی : خسرو شیریان بدخش

 پست سازمانی : کارشناس رایانه و مسئول     وپشتیبان وب سایت اداره کل امور اداری و منابع انسانی دانشگاه و پشتیبان نرم افزار بایگانی زایلب

 تلفن تماس :

 مستقیم: 02122542696-02122587191

 داخـلــی : 678

 فــکــس : 02122587532

 ----------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی : مهدی رحمن وند

 پست سازمانی : کاردان امور اداری

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122542696

 داخـلــی : 607

 فــکــس : 02122587532 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

 

 نام و نام خانوادگی : بهروز شایسته

 پست سازمانی : کارشناس امور اداری

 تلفن تماس :

 مستقیم: 02122542696-02122587191

 داخـلــی : 681

 فــکــس : 02122587532

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی : امیر گل خانیکی

 پست سازمانی : بایگان

 تلفن تماس :

 مستقیم: 02122542696

 داخـلــی : 665

 فــکــس : 02122587532

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

 

 نام و نام خانوادگی : کیانوش پهلوان

 پست سازمانی : رئيس امور اداري و منابع انساني مناطق 4.5.13.15

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122542696

 داخـلــی : 670

 فــکــس : 02122586144

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

 

 نام و نام خانوادگی : پدرام سادات لاریجانی

 پست سازمانی : رئيس امور اداري ومنابع انساني مناطق 2.6.16 دانشگاه

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122592220

 داخـلــی : 673

 فــکــس : 02122587532

 

 ----------------------------------------------------------------------

 

 نام و نام خانوادگی : پرویز مشهدی فراهانی

 پست سازمانی : كارشناس مسئول امور اداري

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122592220

 داخـلــی : 666

 فــکــس : 02122587532

 

 ----------------------------------------------------------------------

 

 نام و نام خانوادگی : شهرام قنبری

 پست سازمانی : رئيس امور اداري و منابع انساني مناطق  3.10.12.14.1

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122592220

 داخـلــی : 667

 فــکــس : 02122587532

 

 ----------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : محمدرضا عزیزی

 پست سازمانی : كارشناس امور اداري و منابع انساني مناطق

 تلفن تماس :

 مستقیم : 02122542696

 داخـلــی : 671

 فــکــس : 02122586144

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

 

 نام و نام خانوادگی : محمدرضا اکبری

 پست سازمانی : کاردان امور اداری

 تلفن تماس :

 مستقیم: 02122542696-02122587191

 داخـلــی : 682

 فــکــس : 02122587532

 

 ----------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی سحر شاهرخی فرد
پست سازمانی متصدی امور دفتری
تلفن تماس

مستقیم : 02122542696

داخـلــی : 668

فــکــس : 02122586144

نام و نام خانوادگی اکرم فتحی
پست سازمانی رئيس امور اداري و منابع انساني سازمان مركزي
تلفن تماس

مستقیم: 02122542696-02122587191

داخـلــی : 679

فــکــس : 02122587532

نام و نام خانوادگی معصومه اکرمی آناخاتون
پست سازمانی رئيس امور اداري و منابع انساني مناطق 3.10.12
تلفن تماس

مستقیم : 02122542696

داخـلــی : 668

فــکــس : 02122586144

نام و نام خانوادگی لیلا پورجعفر
پست سازمانی کارشناس ( مسئول امور اداری )
تلفن تماس

مستقیم: 02122542696-02122587191

داخـلــی : 680

فــکــس : 02122587532

نام و نام خانوادگی مرضیه کاظم غلام
پست سازمانی کارشناس امور اداری
تلفن تماس

مستقیم: 02122542696-02122587191

داخـلــی : 684

فــکــس : 02122587532

نام و نام خانوادگی سیده نوشین کامی شیرازی
پست سازمانی كارشناس مسئول امور اداري
تلفن تماس

مستقیم: 02122542696-02122587191

داخـلــی : 685

فــکــس : 02122587532

نام و نام خانوادگی روژین مدیری
پست سازمانی كارشناس امور اداري
تلفن تماس

مستقیم: 02122542696-02122587191

داخـلــی : 687

فــکــس : 02122587532 

نام و نام خانوادگی مریم عزیزی
پست سازمانی رئيس امور اداري و منابع انساني مناطق 7.17.11.8
تلفن تماس

مستقیم : 02122542696

داخـلــی : 677

فــکــس : 02122587532 

نام و نام خانوادگی طیبه حضرتی پور
پست سازمانی كارشناس امور اداري و منابع انساني مناطق 4.5.13.15
تلفن تماس

مستقیم : 02122542696

داخـلــی : 672

فــکــس : 02122587532 

نام و نام خانوادگی فریبا احمدی
پست سازمانی كارشناس امور اداري مناطق  3.10.12.14.17
تلفن تماس

مستقیم : 02122542696

داخـلــی : 675

فــکــس : 02122587532 

نام و نام خانوادگی سهیلا سوار
پست سازمانی  متصدي امور دفتري و بايگاني
تلفن تماس

مستقیم : 02122542696

داخـلــی : 676

فــکــس : 02122587532 

نام و نام خانوادگی بیتا خدابخش
پست سازمانی كارشناس مسئول امور اداري
تلفن تماس

مستقیم: 02122542696-02122587191

داخـلــی : 686

فــکــس : 02122587532

نام و نام خانوادگی مونا گلستانی
پست سازمانی اپراتور
تلفن تماس

مستقیم: 02122542696-02122587191

داخـلــی : 683

فــکــس : 02122587532

نام و نام خانوادگی فرشته عراقی
پست سازمانی کارشناس امور اداری
تلفن تماس

مستقیم: 02122542696

داخـلــی : 669

فــکــس : 02122587532

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل امور اداری و منابع انسانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بوده

و هرگونه كپي برداري از اين سايت غيرقانوني و غيرمجاز مي‌باشد .